Dekorativ pil

Miljöberättelse Håbo Bilvård AB

Orgnr: 556767-6902

Adress:  Galoppgatan 88, 194 30 Upplands Väsby

Besöksadress: Galoppgatan 88, 194 30 Upplands Väsby

Tel: 08-59080170

E-post: info@habobilvard.com

Hemsida: www.habobilvard.com

Ant. anställda: 28

Omsättning: 7,57 mkr

Miljöansvarig: Jimmy Eneqvist

Organisation och verksamhet

Håbo Bilvård AB erbjuder tjänster och produkter inom områdena bilvård samt däckservice. Vi bedriver idag verksamhet på egna adresser i Upplands Väsby, Åkersberga och Bålsta, samt finns stationerade med personal mer eller mindre permanent på 4 bilförsäljningsanläggningar mellan Stockholm och Bålsta. Vår huvudsakliga verksamhet består av bilvårdstjänster där vi erbjuder bilfirmor, företag och privatpersoner all tänkbar rekonditionering från utvändig tvätt till helrekonditionering. Genom våra tjänster förlänger vi livslängden på din bil vilket minskar miljöpåverkan vid produktion.

Under 2016 inleddes miljöarbetet hos Håbo Bilvård med att utföra en miljöutredning i samarbete med Sustema AB. Arbetet med miljö har bl a resulterat i en miljöutredning, miljöaspektbedömning, etablering av miljöpolicy, mål och handlingsplan, lagkravförteckning samt framtagande av rutiner. VD Jimmy Eneqvist är miljöansvarig och har arbetat med miljödiplomeringen. 

I våra inköpsprocesser läggs idag stort fokus på att välja svanenmärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt, inom detta område har vi kommit väldigt långt vilket vi är mycket stolta över.

Bolagets betydande miljöaspekter har fastställts och utgör idag följande områden;

Miljöpåverkan

Användning av kemiska produkter

Vi strävar efter att minska mängden kemiska produkter i den mån det är förenligt med verksamheten. Kemiska produkter utgör 2019 3,8% av vår omsättning och ett stort fokus ligger på att minska mängden kemikalier som används. 

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka ersätta så många betydande kemikalier som möjligt med svanenmärkta alternativ. 

Kunskap och Information

Vi har som mål att informera och utbilda vår personal om det pågående miljöarbetet. Samt att genom bonus ytterligare engagera personalen i resursbesparande agerande och tankesätt. I mars 2018 har vår första miljöbonus betalats ut till de anställd som belöning för en minskad kemanvändning. I juni 2019 betalas återigen en miljöbonus ut till samtliga anställda. Under 2019 kompletterar nya medarbetare med en grundläggande miljöutbildning som ett led i kunskapsutvecklingen.  Bonusen för 2020 läggs på företagets sommarfest som i dessa tider annars hade behövts dras in på. Även 2021 används bonusen till en aktivitet efter sommaren då det var mycket uppskattat förra året. Bonusen 2022 sparades till framtiden då kick-off avstods på grund av det ekonomiska läget.

Utsläpp till vatten

För att säkerställa låga utsläpp till vatten genomförs regelbundna dygnsvattenprov i samråd med Upplands Väsby kommun. Detta för att säkerställa acceptabla utsläppsnivåer från vår verksamhet. 

Elektrisk och Elektronisk utrustning

I vår verksamhet används en hel del elmaskiner, denna miljöaspekt har vi valt att i nuläget inte arbeta med utöver att vi i inköpsprocessen använder en checklista för att säkerställa att energieffektiva maskiner köps in.

Genomförda miljöförbättringar

  • Minskat kemikalieförbrukningen med 25% sedan 2016 – 2020
  • Grundläggande miljöutbildning av samtliga anställda – 2017
  • Infört totalt 6 nya svanenmärkta produkter, samtliga är kemikalier som används i hög omfattning 2021
  • Ersatt petroleumbaserad avfettning med förnybar rapsoljebaserad – 2021
  • Övergått till förnybar el – 2020
  • Utökat informationen om miljöarbetet på hemsidan med ny struktur och mer info
  • 2022 utprovades 2 nya svanenmärkta produkter som inte fungerade tillräckligt bra för att gå över till dessa
  • Påbörjat utfasning av den sista stora kemikalien som ej är svanenmärkt 2022
Aktivitet201720182019202020212022
Omsättning10, 43 8,69 6,377,457,927,57
Antal anställda2522151717
Kostnad kemikalier (i % av omsättning)4,34,43,73,43,84,3
Antal svanenmärkta produkter245666

Upplands Väsby 2023-06-13

_______________________________________

Jimmy Eneqvist, VD